-5%
5.200.000 đ
-4%

Mesotherapy & B.A.P

TINH CHẤT SMPF COMPLEX ( BNV)

7.200.000 đ
-3%

Mesotherapy & B.A.P

ERAHA TRẺ HÓA NÂNG CƠ

3.800.000 đ
-6%

Mesotherapy & B.A.P

ROYAL 5

850.000 đ
-10%

Mesotherapy & B.A.P

CERES

450.000 đ
-2%

Mesotherapy & B.A.P

TEOXANE 2

4.700.000 đ
-3%

Mesotherapy & B.A.P

TEOXANE 1

2.800.000 đ
-10%
2.700.000 đ

Mesotherapy & B.A.P

JALUPRO CLASSIC

Liên hệ

Mesotherapy & B.A.P

JALUPRO HMW

Liên hệ

Mesotherapy & B.A.P

JALUPRO SUPER HYDRO

Liên hệ
-2%

Mesotherapy & B.A.P

ASCE  – EXOSOME

2.150.000 đ
T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX