CHỈ NÂNG MŨI HIKO PDO

1.280.000 đ

1.280.000 đ

– Chất liệu: PDO, PCL
– Đầu kim: LA
– Đóng gói: 8 sợi/ gói
– Hiệu quả:
+ Nâng sống mũi
+ Dựng trụ mũi thu hẹp cánh mũi

Thương hiệu: White Medience
T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX