FILLER DERMALAX

500.000 đ 480.000 đ

500.000 đ 480.000 đ

– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hugel Pharma
– Thể tích: 1,1 cc
– Thành phần:
+ Hyaluronic Acid
+ Lidocaine 3mg/ml

– Có 3 size:

Dermalax Plus (mềm)
Dermalax Deep Plus (trung)
Dermalax Implant Plus (cứng)

Thương hiệu: Hugel
T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX