FILLER HIMALIA

400.000 đ 350.000 đ

400.000 đ 350.000 đ

– Xuất Xứ: Hàn Quốc
– Quy cách: 1 hộp/1cc
– Thành phần:
+ Hyaluronic acid
+ Lidocaine

– Có 3 loại:
+ Himalia Soft (Mềm)
+
Himalia Deep (Trung)
+ Himalia Voluma (Cứng)

Thương hiệu: ExoCoBio
T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX