FILLER MIZAIN

400.000 đ 350.000 đ

400.000 đ 350.000 đ

– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: ExoCoBio
– Thành phần:
+ Hyaluronic acid: 24mg/ml
+ Lidocaine: 3mg/ml
– Quy cách: 1 hộp 1 ống x 1.1ml

– Có 3 size:

Mirain Voluma – Cứng
Mirain Ultra 3 – Trung
Mirain Ultra 2 – Mềm

Thương hiệu: ExoCoBio
T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX T FILLER BOTOX